Jdi na obsah Jdi na menu
 


V roce 2018 dochází k zásadním změnám ve vedení trati městem Beroun a mění se také místo prezentace. Letos pořadatelům nebylo umožněno využít prostory v ZŠ Beroun Závodí, proto je zázemí závodu a také místo startu i cíle přesunuto na atletický stadion TJ Lokomotiva Beroun (Tyršova 85, Beroun - nedaleko od vlakového i autobusového nádraží).

Navíc stále zůstává v platnosti zákaz vstupu na cyklostezku v oblasti mezi osadou v Kozle a obcí Srbsko.

Délky tratí pro jednotlivé kategorie zůstávají stále stejné. 

Vedení trasy závodů v roce 2018:

mapa: http://www.svatojanska20.estranky.cz/img/original/110/trat-svat-20---2018.jpg

Trasa závodu v roce 2018 povede z atletického stadionu TJ Lokomotiva Beroun (Tyršova 85, Beroun) na lávku přes Litavku směrem k vlakovému nádraží, po podběhnutí dálničního mostu se odbočí doleva, dále po lávce pro pěší na železničním mostě přes Berounku a pak již po cyklostezce podél řeky Berounky. Obrátka trati 11,2 km bude v osadě V Kozle, obrátka trati 17,8 km bude ve Svatém Janu pod Skálou. Po obrátce vedou obě trati stejnou cestou zpět do cíle na stadionu.

Původní vedení tratí závodů bylo následující:

Závod mužů startuje v Berouně Závodí před Integrovanou střední školou technickou. Průběh přes město Beroun a jeho varianty v jednotlivých ročnících viz mapka na III. straně obálky. Prvních cca 600m metrů vede ulicemi Berouna. Nejprve pod dálničním, pak pod železničním mostem, za kterým se trať napojuje na cestu vedoucí k čističce odpadních vod. Dále vede při levém břehu řeky Berounky, přes lom Alkazar, do osady v Kozle, kde lávkou překračuje Loděnický potok (nazýván též Kačák) těsně před soutokem s Berounkou. Dále po proudu Berounky až do obce Srbsko, kde na prostranství před kapličkou je obrátka. Pak se závodníci vracejí zpět do osady v Kozle, znovu přebíhají lávku přes Kačák, hned za ní odbočují doprava a pokračují proti proudu Kačáku. Před obcí Hostim vbíhají na silnici, odbočí na ní doleva a dál po silnici přes Hostim běží do Svatého Jana pod Skalou, kde na parkovišti před klášterním kostelem sv. Jana Křtitele je druhá obrátka. Po-té se závodníci vracejí stejnou cestou zpět přes Hostim a po cestě podél Kačáku do osady v Kozle, kterou na zpáteční cestě probíhají po široké zpevněné cestě, a pokračují zpět do Berouna stejnou cestou přes lom Alkazar a kolem čističky odpadních vod. Berounem probíhají opět stejnou cestou, ale opačným směrem, do cíle, který je totožný s místem startu.

Závod žen má stejné místo startu i cíle a jeho trasa je až do zpětného přeběhnutí lávky přes Kačák totožná se závodem mužů (obrátka v Srbsku je na stejném místě). Po druhém (zpětném) přeběhnutí lávky přes Kačák ženy na rozdíl od mužů neodbočují doprava, ale pokračují rovně stejnou cestou, kterou od Berouna přiběhly, zpět do cíle v Berouně. 

Téměř celý závod mužů i žen vede Chráněnou krajinnou oblastí Český Kras a malebným údolím Berounky a Kačáku, trať mužů také poutní obcí Svatý Jan pod Skalou. A tak ti závodníci, kteří dokáží během závodu vnímat své okolí, se mohou pokochat přírodními i kulturními památkami kolem kterých běží.

 

Vzhledem k tomu, že trať kopíruje vodní toky (nikoliv dravé řeky, ale pomalé dolní řečiště), je převýšení na trati zcela minimální. Výsledné časy dosažené při závodě bývají ovlivněny pochopitelně aktuální běžeckou formou závodníků, ale i povětrnostními podmínkami a stavem trati. Listopadový termín konání závodu obvykle znamená sychravé a vlhké počasí, které značně rozbahní především okolí osady v Kozle a úsek kolem Kačáku k silnici na Hostim. Nejrychlejší časy bývají dosaženy pokud noční mráz zpevní povrch trati a během dne se udrží teplota kolem 0°C, při které povrch nestihne povolit. Dosud se neopakovaly podmínky z 1. ročníku závodu, kdy se běželo na cca 15 cm čerstvého sněhu, i když sněhový poprašek se ještě několikrát zopakoval. Neobvykle obtížné podmínky byly také v roce 2002, kdy po srpnových povodních byl povrch trati značně rozbitý a místy bylo nutno se vyhýbat výmolům. Často se při návratu do Berouna od osady v Kozle závodníci potýkají s velmi silným protivětrem.

 

Mapa trasy závodu - viz fotogalerie  : Mapa závodu

http://www.svatojanska20.estranky.cz/fotoalbum/mapa-zavodu/

 

Náhledy fotografií ze složky Mapa závodu